Monitorul Oficial (Partea I) nr. 729 din 27 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 729/2013) cuprinde următoarele acte normative:
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE;
Hotărârea nr. 917/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional „Creşterea competitivităţii economice“ (POS CCE).
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 157/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – FRONTEX, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2013 şi la Varşovia la 18 octombrie 2013;
Ordinul nr. 1263/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia;
Ordinul nr. 1352/2013 pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1049(27) din 30 noiembrie 2011.
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
Ordinul nr. 4/2013 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 730 din 27 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 730/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 316/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica“ – S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011;
Decretul nr. 909/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica“ – S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011;
Decretul nr. 910/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
Decretul nr. 911/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
Decretul nr. 912/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;
Decretul nr. 913/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 914/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 915/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 916/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
Decretul nr. 917/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
Decretul nr. 918/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 401/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) şi (4), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 159/2013 pentru stabilirea elementelor de siguranţă ale extraselor multilingve ale actelor de stare civilă;
Ordinul nr. 5472/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Tom şi Jerry“ din municipiul Sibiu.
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here