Monitorul Oficial (Partea I) nr. 721 din 22 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 721/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 341/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 3 şi art. 5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 3 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Decizia nr. 389/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 379 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 2.506 alin. (1), art. 2.512 alin. (2), art. 2.515 alin. (3) şi (4), art. 2.520 alin. (1) pct. 4, art. 2.538, art. 2.541 şi art. 2.542 din Codul civil;
Decizia nr. 392/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 885/2013 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 8 Biled, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp.;
Hotărârea nr. 886/2013 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 7 Periam, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp.;
Hotărârea nr. 887/2013 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 3 Băile Felix, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp.;
Hotărârea nr. 897/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2013;
Hotărârea nr. 898/2013 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 470/2013 privind încetarea detaşării doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine;
Decizia nr. 471/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1869/1227/2013 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 326/94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management;
Ordinul nr. 5471/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Licurici“ din satul Slobozia, comuna Voineşti, judeţul Iaşi.
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here