Monitorul Oficial (Partea I) nr. 714 din 20 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 714/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
Hotărârea nr. 66/2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE – COM (2013) 547 final;
Hotărârea nr. 67/2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce priveşte data de transpunere şi data de aplicare, precum şi data de abrogare a anumitor directive – COM (2013) 680 final.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 485/2013 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 082-13 „Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului rotund“;
Ordinul nr. 5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie.
ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
Hotărârea nr. 2CC/2013 privind aprobarea cotizaţiei anuale şi a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România;
Hotărârea nr. 4/2013 pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 715 din 20 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 715/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 896/2013 privind numirea în funcţie a vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 891/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Bocăneanu Emanoil-Cătălin;
Hotărârea nr. 892/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 460/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a Regulamentului de organizare şi funcţionare privind monitorizarea şi execuţia contractelor de asistenţă tehnică, servicii de consultanţă şi contracte de lucrări în baza Condiţiilor generale de contract de construcţie de lucrări de inginerie şi clădiri proiectate de către beneficiar (FIDIC Roşu – ed. 1999) şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare privind monitorizarea şi execuţia contractelor de asistenţă tehnică, servicii de consultanţă şi contracte de lucrări în baza Condiţiilor generale de contract de construcţie-proiectare şi echipamente (FIDIC Galben – ed. 1999);
Ordinul nr. 1385/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“, Clinica de oftalmologie, pentru activitatea de transplant de cornee;
Ordinul nr. 1389/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Secţia anestezie şi terapie intensivă, pentru activitatea de prelevare de organe.
ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
Hotărârea nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară.
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Norma nr. 15/2013 pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 716 din 21 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 716/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 398/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 alin. 5 din Codul de procedură penală;
Decizia nr. 404/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 4 şi art. 91^3 alin. 3 din Codul de procedură penală;
Decizia nr. 407/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
Decizia nr. 434/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108^5 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865;
Decizia nr. 445/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 883/2013 privind transmiterea unor bunuri aparţinând domeniului public al statului şi aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ – S.A. Constanţa din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare – ARSVOM Constanţa, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor;
Hotărârea nr. 893/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Instrucţiunile nr. 156/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi a celui auxiliar sanitar, încadrat cu contract individual de muncă în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here