În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 71 din 28 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 71/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 83/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 72 din 28 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 72/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 604/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. d), f) şi g) şi ale art. 13-17 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi ale art. 101-104 şi ale art. 18 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici;
 • Decizia nr. 621/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1)-(3), art. 4, art. 24 şi ale art. 31-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 719/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Decizia nr. 784/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 65/2015 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, din 28.01.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 73 din 28 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 73/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 688/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 694/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 46/2015 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 47/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Niculae Alexandru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
 • Decizia nr. 48/2015 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyozo-Istvan Barczi din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
 • Decizia nr. 49/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 3/2015 pentru abrogarea art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2013 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru domeniul de finanţare “Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante” din Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 74 din 28 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 74/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS “Serviciile de trafic aerian”, ediţia 3.0/2014;
 • Ordinul MS nr. 63/2015 privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate;
 • Ordinul ANAF nr. 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 75 din 28 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 75/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 618/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 38/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here