Monitorul Oficial (Partea I) nr. 709 din 19 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 709/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate;
Decretul nr. 880/2013 pentru promulgarea Legii privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate;
Legea nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
Decretul nr. 886/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
Hotărârea nr. 68/2013 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 390/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 874/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Palatul de Justiţie Prahova“, judeţul Prahova.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 460/2013 privind înfiinţarea Comisiei pentru pregătirea populaţiei şi a instituţiilor publice în vederea prevenirii şi înlăturării efectelor cutremurelor şi a altor calamităţi sau catastrofe naturale;
Decizia nr. 461/2013 privind numirea domnului Toma Câmpeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională;
Decizia nr. 462/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Cristina-Ecaterina Coruţ din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Concurenţei, Serviciul relaţii instituţionale şi comunicare, în funcţia publică vacantă de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional superior;
Decizia nr. 463/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu;
Decizia nr. 464/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 305/2013 privind completarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013.
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here