Monitorul Oficial (Partea I) nr. 703 din 15 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 703/2013) cuprinde următoarele acte normative:
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
Hotărârea nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 458/2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
Decizia nr. 459/2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 2532/2013 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional B1 „Rezervaţia de orbeţi de la Apahida“;
Ordinul nr. 2631/2013 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 714/2010.
Actele normative pot fi consultate în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here