19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 703 din 15 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 703/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

Hotărârea nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 458/2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

Decizia nr. 459/2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2532/2013 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional B1 „Rezervaţia de orbeţi de la Apahida“;

Ordinul nr. 2631/2013 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 714/2010.

Actele normative pot fi consultate în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu