Monitorul Oficial (Partea I) nr. 701 din 15 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 701/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă;
Decretul nr. 861/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 402/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în ansamblu, precum şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din aceeaşi lege;
Decizia nr. 405/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
Decizia nr. 411/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală;
Decizia nr. 426/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2, art. 4 şi art. 6-9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
Decizia nr. 444/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56, art. 304 şi art. 304^1 din Codul de procedură civilă din 1865.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 155/2013 privind procedurile de primire a suporterilor faţă de care s-a dispus măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţii şi jocuri sportive care se prezintă la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră;
Ordinul nr. 1387/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 702 din 15 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 702/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 292/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012;
Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare;
Decretul nr. 862/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020;
Hotărârea nr. 854/2013 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Ordinul nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here