În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 70 din 27 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 70/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 733/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decizia nr. 734/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANP nr. 844/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;
 • Ordinul ANAF nr. 112/2017 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 71 din 27 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 71/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 602/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 6/2017 privind prelungirea termenului de aplicare a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 188/2016 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane, necesare operaţionalizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă;
 • Ordinul ANCPI nr. 15/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale;
 • Ordinul ANCPI nr. 57/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Leu din judeţul Dolj;
 • Ordinul ANCPI nr. 65/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mitoc din judeţul Botoşani;
 • Ordinul ANCPI nr. 66/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dioşti din judeţul Dolj;
 • Ordinul ANCPI nr. 149/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Bârsa, judeţul Arad, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 72 din 27 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 72/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 618/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (9) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi art. 1.202 din Codul civil din 1864 şi art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1151/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, al siturilor Natura 2000 ROSCI0015 Buila-Vânturariţa, ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa şi al ariilor naturale protejate incluse în acestea;
 • Ordinul nr. 1606/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moldoveneşti din judeţul Cluj;
 • Ordinul ANCPI nr. 1610/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mănăstireni din judeţul Cluj;
 • Ordinul nr. 1652/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare;
 • Ordinul nr. 1657/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Albota, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 73 din 27 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 73/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 713/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (2), art. 178 alin. (1) şi art. 247 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 135/2017 privind eliberarea doamnei Anca Drăgoi, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;
 • Decizia nr. 136/2017 pentru numirea domnului Mădălin-Ştefan Voicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;
 • Decizia nr. 137/2017 pentru numirea domnului Cristian-Vasile Grasu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii;
 • Decizia nr. 138/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ştefăniţă Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului;
 • Decizia nr. 139/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Diaconescu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;
 • Decizia nr. 140/2017 pentru numirea domnului Mircea Duşa în funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here