În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 698 din 16 septembrie 2015 (M.Of. nr. 698/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 746/2015 privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile şi a unei adrese poştale, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
 • Hotărârea nr. 747/2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1088/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
 • Ordinul MMAP nr. 1213/2015 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de floră şi faună sălbatică.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 699 din 16 septembrie 2015 (M.Of. nr. 699/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 39/2015 privind numirea unui consilier de conturi, vicepreşedinte al Autorităţii de Audit;
 • Hotărârea nr. 40/2015 privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 528/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (6) şi ale art. 62 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 212/2015 privind numirea domnului Ladányi László-Zsolt în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 108/374/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013;
 • Ordinul nr. 114/1021/2015 privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa;
 • Ordinul MFP nr. 1082/2015 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here