21 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 694, 695 şi 696 din 13 şi 14 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 694 din 13 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 694/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 30/2013 privind modificarea limitelor maxime ale componenţei numerice a unor comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor;

Hotărârea nr. 31/2013 privind modificarea şi completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

DECRETE

Decretul nr. 877/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 868/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu“;

Hotărârea nr. 869/2013 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii, semnat la Astana la 27 iunie 2013;

Acord de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Decizia nr. 5/2013 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pricaz;

Ordinul nr. 2533/2013 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Ordinul nr. 1110/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IFN ROTLINES LEASING INTERNATIONAL – S.A..

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 695 din 13 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 695/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 865/2013 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 866/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;

Decretul nr. 867/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;

Decretul nr. 868/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;

Decretul nr. 869/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;

Decretul nr. 870/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător;

Decretul nr. 871/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 872/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 873/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 874/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 875/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 876/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 867/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 194/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2013.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1271/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere;

Ordinul nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 696 din 14 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 696/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 360/1825/2080/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova“ – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A.;

Ordinul nr. 361/1833/2081/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FISE ELECTRICA SERV – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A.;

Ordinul nr. 362/1827/2082/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Medserv Min“ – S.A.;

Ordinul nr. 366/1828/2090/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Unitatea de Execuţie Foraje Motru“ – S.A.;

Ordinul nr. 397/1829/2182/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV – S.A., Rovinari.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu