27 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 693, 694, 695, 696, 697, 698 din 23 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 693 din 23 septembrie 2014 (M.Of. nr. 693/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR


DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 377/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 2869/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

 • Ordinul nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 694 din 23 septembrie 2014 (M.Of. nr. 694/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 794/2014 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 4437/2014 pentru aprobarea precizărilor privind programele şcolare în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi în învăţământul profesional special, începând cu anul şcolar 2014-2015, precum şi pentru aprobarea programei şcolare pentru Consiliere şi orientare, curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a

REPUBLICĂRI


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 695 din 23 septembrie 2014 (M.Of. nr. 695/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1310/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LCITA “Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian”, ediţia 1.0/2014
 • Ordinul nr. 2546/1214/1516/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea TOHAN – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.
 • Ordinul nr. 2855/1240/1650/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD – S.A. – filială a Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN – S.A.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 19/2014 pentru modificarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 696 din 23 septembrie 2014 (M.Of. nr. 696/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

 • Hotărârea nr. 34/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
 • Hotărârea nr. 800/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor proiecte culturale
 • Hotărârea nr. 804/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1215/1244/1628/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere“ – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.
 • Ordinul nr. 1571/2014 privind abrogarea art. 35 alin. (6) din Metodologia de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014
 • Ordinul nr. 2856/1217/1613/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PRELMEC – S.A. – filială a Societăţii Comerciale UM ORĂŞTIE – S.A.
 • Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 86/2014 pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 697 din 23 septembrie 2014 (M.Of. nr. 697/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 3/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 4/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 5/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1216/1243/1629/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje CFR IRLU” – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 698 din 23 septembrie 2014 (M.Of. nr. 698/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 805/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu