În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 685 din 5 septembrie 2016 (M.Of. nr. 685/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
 • Hotărârea nr. 619/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sală Sport Polivalentă 5.000 locuri”, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A..

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 297/2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a formularului propunerii de politică publică.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 741/2016 privind mandatarea Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” – S.A. de a modifica preţurile unitare ale contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIII de contract, şi de a semna actul adiţional în acest sens;
 • Ordinul nr. 836/2035/1350/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea PRELMEC – S.A. – unde Societatea “Uzina Mecanică Orăştie” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 99,96% din capitalul social.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 58/2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul BERECHET MARILENA în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar;
 • Hotărârea nr. 56/2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul STEFAN AUDIT – S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar;
 • Hotărârea nr. 57/2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul IANCA CRISTIAN în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 686 din 5 septembrie 2016 (M.Of. nr. 686/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 398/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • Decizia nr. 444/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 91 alin. (2) fraza a doua şi ale art. 181 alin. (1) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 595/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare, inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), şoseaua Panduri nr. 90, sectorul 5, Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A..

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADM
INISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 687 din 5 septembrie 2016 (M.Of. nr. 687/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 134/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 65/2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul ANDANA EXPERT – S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 688 din 5 septembrie 2016 (M.Of. nr. 688/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 626/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMFPSPV nr. 1.835/2016 pentru aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă acordate familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016;
 • Ordinul MMAP nr. 1120/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului;
 • Ordinul MADR nr. 1134/1456/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe nr. 1.026/1.125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here