Monitorul Oficial (Partea I) nr. 684 din 7 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 684/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 336/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului;
Decizia nr. 367/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
Decizia nr. 382/2013 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 41/2012 privind revocarea domnului Buzoianu Constantin din funcţia de membru şi preşedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 846/2013 privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 444/2013 privind eliberarea domnului Horia Ion Irimia din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Mediului;
Decizia nr. 445/2013 privind numirea domnului Horia Ion Irimia în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Decizia nr. 446/2013 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de către doamna Mihaela-Irina Ionescu;
Decizia nr. 447/2013 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 decembrie 2013, a doamnei Romfeld Mária Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita;
Decizia nr. 448/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Iuliana Lascu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.
ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Hotărârea nr. 1080/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.
RECTIFICĂRI
Rectificare la Hotărârea Guvernului nr. 759/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială GERMISARA – S.A. Hunedoara, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, în anexă.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here