22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 672, 673 şi 674 din 1 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 672 din 1 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 672/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;

Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

Hotărârea nr. 824/2013 pentru aprobarea Acordului privind coproducţiile cinematografice dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2013;

Acord privind coproducţiile cinematografice între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel;

Hotărârea nr. 825/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800“ din cadrul obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Domaşnea“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1730/2213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice;

Ordinul nr. 1731/2212/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „Smart“ – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Ordinul nr. 1061/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BAVARIA LEASING IFN – S.A..

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 673 din 1 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 673/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 337/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură;

Ordinul nr. 1322/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER;

Ordinul nr. 1794/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2013.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 674 din 1 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 674/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 851/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 447/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 438/2013 privind eliberarea domnului Cristian Socol din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

Decizia nr. 439/2013 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Cristian Socol.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 13/2013 în Dosarul nr. 10/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu