În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 668 din 31 august 2016 (M.Of. nr. 668/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare;
 • Hotărârea nr. 594/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Hotărârea nr. 598/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 2144/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1651/2016 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii LIBER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1653/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIREX – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 669 din 31 august 2016 (M.Of. nr. 669/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5014/2016 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat;
 • Ordinul nr. 584/1292/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”;
 • Ordinul MADR nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 670 din 31 august 2016 (M.Of. nr. 670/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1650/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1649/2016 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii BROKER ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 671 din 31 august 2016 (M.Of. nr. 671/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 366/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 519 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 433/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 672 din 31 august 2016 (M.Of. nr. 672/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale;
 • Hotărârea nr. 596/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj;
 • Hotărârea nr. 597/2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea în domeniul textilelor, confecţiilor şi al creaţiei de modă, semnat la New Delhi la 23 aprilie 2013;
 • Memorandumul de înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea în domeniul textilelor, confecţiilor şi al creaţiei de modă din 23.04.2013;
 • Hotărârea nr. 604/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 743/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 673 din 31 august 2016 (M.Of. nr. 673/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 791/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale;
 • Hotărârea nr. 607/2016 pentru declararea zilei de 2 septembrie 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României;
 • Hotărârea nr. 608/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 42/2016 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here