16 Decembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 667 din 31 octombrie 2013 (M.Of. nr. 667/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final;

Hotărârea nr. 61/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 817/2013 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2013.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 269/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013;

Ordinul nr. 1126/2487/1321/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport;

Ordinul nr. 1739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Hotărârea nr. 51/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009;

Regulamentul nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu