În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 665 din 2 septembrie 2015 (M.Of. nr. 665/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 100/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Instrucţiunea nr. 2/2015 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 666 din 2 septembrie 2015 (M.Of. nr. 666/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1009/2015 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1998/2015 privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SMARALD BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 667 din 2 septembrie 2015 (M.Of. nr. 667/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 699/2015 privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 668 din 2 septembrie 2015 (M.Of. nr. 668/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 50/2015 privind vacantarea unui mandat de senator;
 • Hotărârea nr. 51/2015 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECRETE

 • Decretul nr. 701/2015 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Informaţii Externe.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 662/2015 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2015.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 202/2015 privind eliberarea domnului Bogdan-Paul Dobrin din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
 • Decizia nr. 201/2015 privind eliberarea domnului Marius-Cătălin Gogescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 82/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 669 din 2 septembrie 2015 (M.Of. nr. 669/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 204/2015 pentru numirea doamnei Roxana Mînzatu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
 • Decizia nr. 203/2015 privind eliberarea doamnei Roxana Mînzatu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here