Monitorul Oficial (Partea I) nr. 664 din 30 octombrie 2013 (M.Of. nr. 664/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 835/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror;
Decretul nr. 836/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 837/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Ordinul nr. 77/2013 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2014 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de bonus;
Ordinul nr. 78/2013 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2014.
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
Circulara nr. 32/2013 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversării a 150 de ani de la constituirea Societăţii literare „Junimea“.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 665 din 30 octombrie 2013 (M.Of. nr. 665/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012;
Convenţie între România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital;
Decretul nr. 831/2013 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012;
Decretul nr. 834/2013 privind conferirea unor decoraţii.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 818/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 450 + 768 şi km 494 + 500“ – Lot 5;
Hotărârea nr. 821/2013 pentru completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa;
Hotărârea nr. 822/2013 privind recunoaşterea Asociaţiei „Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa“ ca fiind de utilitate publică.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here