Monitorul Oficial (Partea I) nr. 663 din 29 octombrie 2013 (M.Of. nr. 663/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 57/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 397/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 816/2013 privind numirea unui consul general;
Hotărârea nr. 819/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 437/2013 privind eliberarea domnului Nicolae Zaharescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 2480/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013;
Ordinul nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar.
RECTIFICĂRI
Rectificare la Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here