24 Septembrie, 2017

Monitorul Oficial nr. 663 din 29 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 663 din 29 octombrie 2013 (M.Of. nr. 663/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 57/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 397/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 816/2013 privind numirea unui consul general;

Hotărârea nr. 819/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 437/2013 privind eliberarea domnului Nicolae Zaharescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2480/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013;

Ordinul nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar.

RECTIFICĂRI

Rectificare la Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu