Monitorul Oficial (Partea I) nr. 659 din 28 octombrie 2013 (M.Of. nr. 659/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) şi (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
Decretul nr. 830/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) şi (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 234/2013 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea contractelor de prestări de servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale de turism la care participă Autoritatea Naţională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională;
Ordinul nr. 1254/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară;
Ordinul nr. 3329/2013 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Ordinul nr. 76/2013 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here