Monitorul Oficial (Partea I) nr. 656 din 25 octombrie 2013 (M.Of. nr. 656/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 272/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor;
Decretul nr. 825/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 804/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“, precum şi pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“;
Hotărârea nr. 805/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al comunei Mehadia, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia, declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local, modificarea traseului unui sector de drum naţional pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţii, cu introducerea în domeniul public al statului a acesteia, modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice;
Hotărârea nr. 806/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu“.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 657 din 25 octombrie 2013 (M.Of. nr. 657/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 408/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1216/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi;
Ordinul nr. 1217/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara – Centrul de transplant tisular os, tendon, piele pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos, tendinos şi cartilagii şi pentru activitatea de prelevare şi transplant de piele;
Ordinul nr. 1218/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru activitatea de prelevare de organe;
Ordinul nr. 1219/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf“ Sfântu Gheorghe pentru activitatea de prelevare de organe;
Ordinul nr. 1220/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule;
Ordinul nr. 1221/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean Mureş pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos, tendinos şi cartilagii;
Ordinul nr. 1222/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti drept laborator HLA pentru activitatea de transplant;
Ordinul nr. 1223/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare şi transplant de cord;
Ordinul nr. 1224/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule;
Ordinul nr. 1225/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule;
Ordinul nr. 1226/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule;
Ordinul nr. 1227/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule;
Ordinul nr. 1228/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi;
Ordinul nr. 1229/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi;
Ordinul nr. 1230/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială „Sapiens Medical Center“ – S.R.L., punctul de lucru situat în municipiul Bucureşti, strada Popa Nan nr. 111-113, sectorul 1, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro);
Ordinul nr. 1231/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu“ pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro);
Ordinul nr. 2004/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;
Ordinul nr. 2209/2013 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013;
Ordinul nr. 2210/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013.
ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE
Hotărârea nr. 4346/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here