În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 647 din 24 august 2016 (M.Of. nr. 647/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 698/1425/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 • Ordinul MMAP nr. 1299/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului;
 • Ordinul MC nr. 2599/2016 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, a Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a fostei Stăreţii, azi casă parohială, şi a Turnului clopotniţă şi clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în LMI, categoria II, monumente de arhitectură, grupa valorică A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apă (aghiazmatarul – cişmeaua) şi Zidul incintei.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1628/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BONVIVA INSURANCE BROKER – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1629/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 648 din 24 august 2016 (M.Of. nr. 648/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 73/2016 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • Ordinul MFP nr. 1939/2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat;
 • Ordinul MECS nr. 4687/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular “Vasile Goldiş” din municipiul Arad;
 • Ordinul MECS nr. 4692/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Eugen Nicoară” din municipiul Sighişoara.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 36/2016 pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Norma nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 649 din 24 august 2016 (M.Of. nr. 649/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • Ordinul ANAF nr. 2460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării;
 • Ordinul MECS nr. 4939/2016 privind aprobarea domeniului de doctorat “Inginerie şi management” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Oradea;
 • Ordinul MECS nr. 4940/2016 privind aprobarea domeniului de doctorat “Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 4941/2016 privind aprobarea domeniului de doctorat “Studii culturale” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Bucureşti.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 650 din 24 august 2016 (M.Of. nr. 650/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 459/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 460/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 4688/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Cami” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 4695/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Sf. Luca” din municipiul Tulcea;
 • Ordinul MECS nr. 4694/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here