Monitorul Oficial (Partea I) nr. 644 din 21 octombrie 2013 (M.Of. nr. 644/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 823/2013 privind acreditarea unui ambasador.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 383/2013 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 227/2002, precum şi, în special, a dispoziţiilor: art. I pct. 2 [referitor la introducerea art. 1^1], art. I pct. 5 [referitor la modificarea art. 4 alin. (4)], art. I pct. 6 [referitor la modificarea art. 5 alin. (1)], art. I pct. 8 [referitor la modificarea art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2)], art. I pct. 9 [referitor la modificarea art. 8], art. I pct. 12 [referitor la modificarea art. 11 alin. (1)], art. I pct. 14 [referitor la introducerea art. 13^2 şi art. 13^5], art. I pct. 15 [referitor la modificarea art. 14], art. I pct. 16 [referitor la modificarea art. 15], art. I pct. 20 [referitor la modificarea anexei nr. 3], art. I pct. 21 şi pct. 22 [referitor la modificarea anexei nr. 4 şi, respectiv, nr. 5] din lege.
ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1738/2013 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 18 septembrie 2020, cu maturitate de 7 ani şi cupon 4,625%, în sumă de minimum 250 milioane EUR şi maximum 500 milioane EUR, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei.
RECTIFICĂRI
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 949/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, în anexa nr. 1.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 645 din 21 octombrie 2013 (M.Of. nr. 645/2013) cuprinde următoarele acte normative:
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială „UCM“ – S.A. Reşiţa;
Hotărârea nr. 797/2013 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară;
Ordinul nr. 1673/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here