28 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 644, 645, 646, 647 din 2 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 644 din 2 septembrie 2014 (M.Of. nr. 644/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 366/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 645 din 2 septembrie 2014 (M.Of. nr. 645/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 721/2014 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, precum şi darea acestora în folosinţa gratuită a Clubului Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca
 • Hotărârea nr. 728/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Comloşu Mare şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotărârea nr. 735/2014 pentru modificarea anexei nr. II/19 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu
 • Hotărârea nr. 738/2014 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ
 • Hotărârea nr. 739/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Hotărârea nr. 740/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire Craiova Sud”
 • Hotărârea nr. 741/2014 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1104/2014 privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 646 din 2 septembrie 2014 (M.Of. nr. 646/2014) include următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 647 din 2 septembrie 2014 (M.Of. nr. 647/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 670/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi pentru transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerului Justiţiei
 • Hotărârea nr. 717/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 454/1087/1649/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR

 • Dispoziţia nr. 8/2014 pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu