În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 641 din 24 august 2015 (M.Of. nr. 641/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 170/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 90/2015;
 • Ordinul MDRAP nr. 509/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 396/2004 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale “Industrial Parc” – S.R.L. Galaţi;
 • Ordinul MADR nr. 1874/2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă;
 • Ordinul ANFP nr. 2201/2015 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 642 din 24 august 2015 (M.Of. nr. 642/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • Hotărârea nr. 644/2015 pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Hotărârea nr. 646/2015 privind achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare;
 • Hotărârea nr. 656/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională “Unifarm” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii;
 • Hotărârea nr. 677/2015 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 798/949/1502/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi – S.A. Făgăraş filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A.;
 • Ordinul nr. 801/947/1507/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A.;
 • Ordinul nr. 804/943/1506/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu – S.A. filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here