25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 638 din 16 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 638 din 16 octombrie 2013 (M.Of. nr. 638/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 822/2013 pentru numirea unui membru al Guvernului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 774/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova;

Hotărârea nr. 791/2013 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 848/2013 pentru aprobarea formularelor-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;

Ordinul nr. 1002/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea;

Ordinul nr. 3106/2013 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013;

Ordinul nr. 3117/2013 pentru abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.218/2010 privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 16 aprilie 2013 în Cauza Bernd împotriva României.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu