În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 633 din 20 august 2015 (M.Of. nr. 633/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 448/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 450/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (3) prin raportare la cele ale art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 483/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 806/921/1509/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Automecanică Moreni – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A.;
 • Ordinul MECS nr. 4.273/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative.

LISTE

 • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române din municipiul Brăila cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 20.08.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 634 din 20 august 2015 (M.Of. nr. 634/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 630/2015 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 903/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.365(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014;
 • Ordinul MFP nr. 2097/2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 635 din 20 august 2015 (M.Of. nr. 635/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 636/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;
 • Hotărârea nr. 637/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi la titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016;
 • Hotărârea nr. 638/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 88/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Ordinul ANAF nr. 2108/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here