În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 62 din 28 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 62/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 9/2016 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015;
 • Protocol adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană din 20.02.2015;
 • Decretul nr. 19/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015;
 • Decretul nr. 228/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 32/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 20/2016, din 28.01.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 63 din 28 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 63/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 6/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul MAI nr. 8/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene;
 • Ordinul MFP nr. 50/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 2/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 47 din Normele privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 64 din 28 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 64/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Ordonanţa nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
 • Hotărârea nr. 18/2016 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2016, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 31/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
 • Decizia nr. 32/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
 • Decizia nr. 33/2016 pentru numirea domnului Adrian Cristinel Bădilă în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic;
 • Decizia nr. 34/2016 pentru numirea domnului Petre Guran în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 1/2016 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 26/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a legii în materia recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine penale în vederea executării lor în România, cu referire concretă la posibilitatea recunoaşterii şi executării sancţiunilor/interdicţiilor aplicate de autorităţile judiciare străine al căror corespondent în legea română sunt pedepsele complementare/accesorii.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărârea în cauza Pleşca împotriva României din 18.09.2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 65 din 28 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 65/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

 • Decizia nr. 1/2016 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară.

DECRETE

 • Decretul nr. 229/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 230/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 231/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 233/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 232/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România;
 • Hotărârea nr. 17/2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea Curţii de Conturi şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 19/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justiţiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 111/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă“ şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here