În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 62 din 23 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 62/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 8/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 63/2018/1309/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
 • Ordinul ANCPI nr. 1643/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 7 și 8 din unitatea administrativ-teritorială Costișa, județul Neamț
 • Ordinul ANCPI nr. 1642/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Făurești, din județul Vâlcea
 • Ordinul nr. 289/147/7325/2017/434/1136/2018/1588/2017/3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 2/2018 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2017-23 ianuarie 2018;
 • Circulara nr. 3/2018 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 63 din 23 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 63/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 36/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală;
 • Decretul nr. 56/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 646/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 650/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016;
 • Ordinul ANCPI nr. 1664/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Livada și unitatea administrativ-teritorială Covăsânț, județul Arad;
 • Ordinul ANCPI  nr. 1662/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vladimirescu, județul Arad.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 44/2018 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății TOTAL LEASING IFN – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 64 din 23 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 64/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 614/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 2324/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale;
 • Ordinul MAE nr. 2323/2017 privind ieșirea din vigoare a unor tratate internaționale;
 • Ordinul ANCPI nr. 1595/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unități administrativ- teritoriale, nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale și nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 65 din 23 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 65/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1646/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Mureș;
 • Ordinul ANCPI nr. 7/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 27/2017 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală în Dosarul nr. 1.710/295/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor probleme de drept.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here