În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 606 din 27 iulie 2017 (M.Of. nr. 606/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI DE GUVERN

Hotarâre nr. 464/2017, Guvernul României Hotarârea nr. 464/2017 privind ambarcatiunile de agrement si motovehiculele nautice

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 260/2017, Decizia nr. 260/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 10 alin. (2) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

Decizia nr. 266/2017, referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 943/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI Ordinul nr. 943/2017 pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.166/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în doua unitati administrativ-teritoriale din judetul Tulcea si nr. 1.186/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Sfântu Gheorghe din judetul Tulcea

Ordinul nr. 933/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI Ordinul nr. 933/2017 pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.136/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unitati administrativ-teritoriale din judetele Braila si Ilfov

Ordinul nr. 927/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI Ordinul nr. 927/2017 pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordinele directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unitati administrativ-teritoriale, nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt, nr. 1.170/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt si nr. 1.208/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 607 din 26 iulie 2017 (M.Of. nr. 600/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 846/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 846/818/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008

Ordinul nr. 818/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

Ordinul nr. 846/818/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008

Ordinul nr. 820/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS
Ordinul nr. 820/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatica din asigurarile de sanatate

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 608 din 27 iulie 2017 (M.Of. nr. 601/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 245/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 245/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) si (8) si ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI

Ordonanta nr. 5/2017, Guvernul României
Ordonanta nr. 5/2017 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenarul României

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotarâre nr. 504/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 504/2017 pentru aprobarea Întelegerii dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea în domeniul securitatii nucleare, semnata la Bucuresti la 2 martie 2017 si la Rockville, Maryland, la 16 martie 2017

Întelegerea din 02.03.2017, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare – CNCAN
Întelegerea între Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea în domeniul securitatii nucleare din 02.03.2017

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 251/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 609 din 27 iulie 2017 (M.Of. nr. 602/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 194/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei Generale de Protectie Interna a Ministerului Afacerilor Interne

Decretul nr. 786/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei Generale de Protectie Interna a Ministerului Afacerilor Interne

Decretul nr. 771/2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Militara

Decretul nr. 772/2017 privind acreditarea unui ambasador

Decretul nr. 773/2017 privind acreditarea unui ambasador

Decretul nr. 774/2017 privind acreditarea unui ambasador

Decretul nr. 775/2017 privind acreditarea unui ambasador

Decizia nr. 112/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 4 si 9, precum si ale art. 324 alin. 1 pct. 3 si alin. 3 din Codul de procedura civila din 1865

Decizia nr. 288/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (21) si ale art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 6 alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, ale art. 1.202 din Codul civil din 1864, precum si ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedura civila

Ordinul nr. 3638/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala RAD CERT – S.R.L. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabrica

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 610 din 27 iulie 2017 (M.Of. nr. 610/2017) au fost publicate următoarele acte normative:
Decretul nr. 778/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Decretul nr. 779/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Decretul nr. 782/2017 privind înaintarea în gradul de contraamiral cu doua stele, la trecerea în rezerva, a unui contraamiral de flotila cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

Hotarârea nr. 520/2017 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii “Servicii de extindere si dezvoltare ale sistemului informatic al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura”

Decizia nr. 569/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Paul-Virgil Millea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

Decizia nr. 570/2017 privind constituirea si atributiile Comitetului interministerial de analiza pentru demararea si aprobarea masurilor necesare pentru relansarea activitatilor Institutului National de Cercetare “Cantacuzino”

Decretul nr. 781/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu doua stele si trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

Decizia nr. 571/2017 pentru aprobarea componentei nominale a Comitetului pentru analiza organizarii institutionale si a resurselor umane din administratia publica centrala

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here