În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 6 din 4 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 6/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 955/2017 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • Hotărârea nr. 956/2017 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț, Sibiu, Cluj, Argeș, Bacău, Vrancea, Buzău, Dâmbovița, Maramureș, Galați și municipiul București;
 • Hotărârea nr. 957/2017 privind rechemarea și numirea unui consul general.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 157/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 12/2017 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2018.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 26/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului – Coroana reginei Elisabeta a României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 7 din 4 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 7/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MCI nr. 714/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 • Ordinul MCI nr. 754/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 • Ordinul MCI nr. 755/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 111/2017 privind adoptarea integrală a Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale auditului intern, ediția 2017 (IPPF 2017).

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 8 din 4 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 8/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Decretul nr. 1/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;
 • Legea nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;
 • Decretul nr. 1312/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
 • Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
 • Decretul nr. 1311/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice;
 • Legea nr. 277/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2018.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 4142/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 9 din 4 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 9/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 934/2017 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Cluj, Prahova, Dolj, Buzău, Constanța, Ilfov, Galați, Covasna, Tulcea, Mureș, Iași, Brașov, Brăila și municipiul București;
 • Hotărârea nr. 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, precum și termenele de clasificare aferente;
 • Hotărârea nr. 938/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Buziaș“ la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 2/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Andi Nodiț a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1538/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Brăila;
 • Ordinul ANCPI nr. 1568/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Argeș.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here