În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 599 din 26 iulie 2017 (M.Of. nr. 599/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 356/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 104 și art. 106 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, precum și a celor ale art. 219 alin. (3)-(5) și art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 845/2017 privind completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora;
 • Ordinul nr. 3644/2017 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială CEPROCIM – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Decizia nr. 1054/2017 pentru abrogarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societății Comerciale GRUP DEZVOLTARE REȚELE – S.A. în vederea operării sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE ŞI ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 953/783/2017 pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluția cazului și cu rezultatele acțiunilor de recuperare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 600 din 26 iulie 2017 (M.Of. nr. 600/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 509/2017 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal”, prevăzuți în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal”, bd. Știrbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, județul Dolj, realizat prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” – S.A.;
 • Hotărârea nr. 510/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;
 • Hotărârea nr. 514/2017 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României pentru anii 2017 și 2018 către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE;
 • Hotărârea nr. 515/2017 privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 37/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 601 din 26 iulie 2017 (M.Of. nr. 601/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 602 din 26 iulie 2017 (M.Of. nr. 602/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 246/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 298/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decizia nr. 303/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (4) lit. d), art. 218 și art. 219 din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 366/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 508/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 977/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru județul Neamț.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 603 din 26 iulie 2017 (M.Of. nr. 603/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1026/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 604 din 26 iulie 2017 (M.Of. nr. 604/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 342/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 513/2017 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2017 şi la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007;
 • Hotărârea nr. 516/2017 privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda“, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014;
 • Hotărârea nr. 517/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan“;
 • Ordinul nr. 744/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA ) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET“;
 • Ordinul nr. 745/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.444/ 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei“.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 605 din 26 iulie 2017 (M.Of. nr. 605/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 190/2017 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016;
 • Acord între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România;
 • Decretul nr. 762/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016;
 • Decretul nr. 77/2017 privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
 • Decretul nr. 776/2017 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here