18 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 594 din 23 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 594 din 23 septembrie 2013 (M.Of. nr. 594/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 759/2013 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2112/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial mediu 2007-2013;

Ordinul nr. 2360/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Specificaţie tehnică privind produse pentru construcţii. Caracteristici esenţiale, niveluri şi clase de performanţă“, indicativ ST 051-2013;

Ordinul nr. 2954/1346/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 599/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013;

Rectificare referitoare la Hotărârii Guvernului nr. 674/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu