În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 593 din 25 iulie 2017 (M.Of. nr. 593/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 184/2017 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006;
 • Decretul nr. 756/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006;
 • Legea nr. 188/2017 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
 • Decretul nr. 760/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
 • Legea nr. 191/2017 pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 • Decretul nr. 763/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 • Legea nr. 192/2017 pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate;
 • Decretul nr. 764/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 534/2017 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 594 din 25 iulie 2017 (M.Of. nr. 594/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 768/2017 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii;
 • Hotărârea nr. 511/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 243/2017 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe;
 • Ordinul MS nr. 796/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 595 din 25 iulie 2017 (M.Of. nr. 595/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 350/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 479, art. 484 și art. 485 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 351/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (8) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 48/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 34.946/3/2013 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 596 din 25 iulie 2017 (M.Of. nr. 596/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 515/2017 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 267/2017 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 95/2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 597 din 25 iulie 2017 (M.Of. nr. 597/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 412/2017 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 503/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 598 din 25 iulie 2017 (M.Of. nr. 598/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Decretul nr. 758/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Legea nr. 187/2017 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului;
 • Decretul nr. 759/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului;
 • Legea nr. 193/2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decretul nr. 765/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Legea nr. 195/2017 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor;
 • Decretul nr. 767/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor;
 • Decretul nr. 770/2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică;
 • Decretul nr. 769/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 360/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 6 alin. (2) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în redactarea anterioară Legii nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 4218/2017 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here