În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 583 din 21 iulie 2017 (M.Of. nr. 583/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 176/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 1877/2017 privind aprobarea modului de organizare și de desfășurare a activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului, și a tarifului pentru aceste activități.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 782/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 584 din 21 iulie 2017 (M.Of. nr. 584/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Decretul nr. 642/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 274/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 793/2017 pentru modificarea cap. 2 din Ghidul metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.171/2015;
 • Ordinul MS nr. 797/2017 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu.
 • Decizia ANP nr. 952/2017 privind stabilirea caracteristicilor echipamentelor informatice ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de către deținuți.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 585 din 21 iulie 2017 (M.Of. nr. 585/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 497/2017 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 586 din 21 iulie 2017 (M.Of. nr. 586/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 149/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal;
 • Decizia nr. 377/2017 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 77/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 • Ordinul MAI nr. 90/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 587 din 21 iulie 2017 (M.Of. nr. 587/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3915/2017 privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru pregătirea practică comasată/stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală – CDL, pentru clasele a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică și învățământ profesional.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 588 din 21 iulie 2017 (M.Of. nr. 588/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 273/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Decizia nr. 364/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131, art. 132 și art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 411/2017 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind completarea dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 505/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către doamna Albu Florența-Maria;
 • Hotărârea nr. 507/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu;
 • Hotărârea nr. 506/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Lupu Matei.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here