Monitorul Oficial (Partea I) nr. 580 din 12 septembrie 2013 (M.Of. nr. 580/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Decizia nr. 23/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor.
DECRETE
Decretul nr. 755/2013 privind acreditarea unui ambasador.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1036/1464/1769/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere“ – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.;
Ordinul nr. 1266/2013 privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 23 iunie 2010 şi la Tbilisi la 26 august 2010, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la data de 2 iunie 2010;
Ordinul nr. 1548/2013 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes“, printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în euro, în sumă de minimum 500 milioane euro şi maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadenţă de minimum 7 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Ordinul nr. 67/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here