În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 579 din 20 iulie 2017 (M.Of. nr. 579/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 650/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 651/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicații Speciale.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 556/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;
 • Decizia nr. 557/2017 pentru eliberarea domnului Marin-Marius Florea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală;
 • Decizia nr. 558/2017 privind eliberarea domnului Sorin Cristian Giuvelea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 559/2017 pentru numirea domnului Daniel Mihail Tudor în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală;
 • Decizia nr. 560/2017 privind numirea domnului Daniel Florin Anghel în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 561/2017 privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 562/2017 privind numirea domnului Nicolae Pietrăreanu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 563/2017 pentru numirea domnului Gheorghe Popa în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale;
 • Decizia nr. 564/2017 pentru eliberarea domnului Ciprian Pandea din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului;
 • Decizia nr. 565/2017 privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 580 din 20 iulie 2017 (M.Of. nr. 580/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 321/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 și 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 32/2017 privind modificarea și completarea Statutului de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2008;
 • Ordinul ANCPI nr. 645/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Cezieni, Corabia, Gârcov, Giuvărăști, Gostavățu, Grădinile, Ianca, Izbiceni, Izvoarele, Morunglav, Obârșia, Rusănești, Studina, Tia Mare, Urzica, Vădăstrița și Văleni din județul Olt.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 581 din 20 iulie 2017 (M.Of. nr. 581/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea;
 • Decretul nr. 641/2017 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea;
 • Legea nr. 178/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • Decretul nr. 643/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • Legea nr. 179/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 644/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 67/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
 • Decizia nr. 431/2017 referitoare la admiterea sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149^1, art. 149^2 alin. (6), art. 149^3 și art. 149^4 din Regulamentul Senatului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANMCS nr. 150/2017 privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităților sanitare în vederea acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021;
 • Ordinul ANMCS nr. 148/2017 privind aprobarea modalității de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 582 din 20 iulie 2017 (M.Of. nr. 582/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 108/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară;
 • Decretul nr. 645/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară;
 • Legea nr. 181/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte;
 • Decretul nr. 646/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte;
 • Legea nr. 182/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Decretul nr. 647/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Legea nr. 183/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții;
 • Decretul nr. 648/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 369/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“ cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 553/2017 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piață de capital și insolvență domnului Gheorghe Piperea;
 • Decizia nr. 554/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Anca Ioana Urda a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educației Naționale;
 • Decizia nr. 555/2017 privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 946/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara;

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 775/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here