Monitorul Oficial (Partea I) nr. 577 din 10 septembrie 2013 (M.Of. nr. 577/2013) cuprinde următoarele acte normative:
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin;
Hotărârea nr. 684/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1883/2013 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2014, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Hotărârea nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 578 din 11 septembrie 2013 (M.Of. nr. 578/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
• Hotărârea nr. 668/2013 privind numirea unui consul general.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 1398/1240/1263/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Ordinul nr. 1399/1234/1264/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Ordinul nr. 1400/1238/1265/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Ordinul nr. 1504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale.
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
• Decizia nr. 669/2013 privind sancţionarea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.
Actele normative sunt în curs de actualizare şi vor putea fi consultate în curând pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here