Monitorul Oficial (Partea I) nr. 575 din 10 septembrie 2013 (M.Of. nr. 575/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 671/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
Hotărârea nr. 674/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice;
Hotărârea nr. 676/2013 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 26 iunie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003;
Hotărârea nr. 680/2013 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) 2007-2013 conform solicitării Comisiei Europene.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator;
Ordinul nr. 1065/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române – AFER.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 576 din 10 septembrie 2013 (M.Of. nr. 576/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 681/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri culturale mobile aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1048/1236/957/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD“ – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
Ordinul nr. 1062/1235/959/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD“ – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
Ordinul nr. 1074/1237/907/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
Ordinul nr. 1075/1246/958/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD“ – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here