În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 575 din 31 iulie 2015 (M.Of. nr. 575/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 686/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 655/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 668/2007 pentru aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate, specializate în litigii internaţionale, de încheiere şi derulare a contractului de asistenţă şi reprezentare juridică a României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, precum şi pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnaţi de partea română în procedurile arbitrale în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1693/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AVERAL CONSULT GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1695/2015 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societăţii DYNAMICH BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1696/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ECLAIMS MANAGEMENT – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1697/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii OFFICE INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1698/2015 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societăţii NOVA GRUP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1699/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii S.O.S. ASIGURĂRI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1700/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AIR BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1702/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SILVER BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1706/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TERRA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 • Decizia nr. 1571/2015 privind pronunţarea asupra recursului declarat de reclamanta Moise Elena Daniela, , împotriva Sentinţei civile nr. 1.653 din 20 noiembrie 2014, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în contradictoriu cu intimatul-pârâtul Consiliul Local Târgovişte.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 576 din 31 iulie 2015 (M.Of. nr. 576/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 295/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice;
 • Decizia nr. 390/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
 • Decizia nr. 414/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 575 din 31 iulie 2015 (M.Of. nr. 575/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 687/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanţă „Est“ al Bazei 3 Logistică „Zargidava“;
 • Decretul nr. 688/2015 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 416/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Hotărârea nr. 604/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 884/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2015;
 • Ordinul MFE nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale“.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 3/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here