În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 575 din 19 iulie 2017 (M.Of. nr. 575/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 493/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 494/2017 pentru modificarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani;
 • Hotărârea nr. 499/2017 privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Zamostea, județul Suceava.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 44/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 7.461/63/2015, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 11/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 20 de ani de parteneriat strategic între România și Statele Unite ale Americii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 576 din 19 iulie 2017 (M.Of. nr. 576/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 171/2017 pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;
 • Decretul nr. 636/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;
 • Legea nr. 172/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
 • Decretul nr. 637/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 270/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 716/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV;
 • Ordinul MEN nr. 4366/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 577 din 19 iulie 2017 (M.Of. nr. 577/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 241/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, astfel cum au fost modificate prin art. IV pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin raportare la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
 • Decizia nr. 341/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale „Roman” – S.A..

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 492/2017 privind înființarea unui post de ofițer de legătură al Ministerului Apărării Naționale la Agenția NATO pentru comunicații și informatică – NCIA, cu sediul la Bruxelles, Belgia;
 • Hotărârea nr. 498/2017 privind trecerea unei părți dintr-un imobil, aflat în administrarea Societății Române de Televiziune, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 87/2017 pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 578 din 19 iulie 2017 (M.Of. nr. 578/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 365/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 163/2015 privind standardizarea națională;
 • Decizia nr. 513/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. (1) și (2) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și art. 349 alin. (1) din Codul penal.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 38/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă în Dosarul nr. 2.496/91/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinului ministrului justiției nr. 1.619/C/2017;
 • Rectificare referitoare la Decretul nr. 608/2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here