În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 572 din 28 iulie 2016 (M.Of. nr. 572/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 276/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 309/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
 • Decizia nr. 330/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 573 din 28 iulie 2016 (M.Of. nr. 573/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 407/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. a) din Codul penal;
 • Decizia nr. 472/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 lit. c), art. 56 alin. (2) lit. m), art. 62 alin. (3), art. 66 lit. p) şi art. 92 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, a prevederilor art. 49 lit. c), art. 51 alin. (4), art. 53, art. 54, art. 85 alin. (2) teza a doua, art. 235 alin. (4) şi (5) şi art. 323 din Statutul profesiei de avocat, a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, precum şi a art. 26 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 572/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005;
 • Ordinul MMAP nr. 1069/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 574 din 28 iulie 2016 (M.Of. nr. 574/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 737/2016 privind conferirea titlului de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 575 din 28 iulie 2016 (M.Of. nr. 575/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 161/2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015;
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal din 04.11.2015;
 • Decretul nr. 705/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015;
 • Legea nr. 162/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014;
 • Decretul nr. 706/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 523/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 593/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.;
 • Ordinul MFP nr. 1072/2016 privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 1261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1425/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1436/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DMI INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1437/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ELIRE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1438/2016 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii ASIDO EXPERT – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 576 din 28 iulie 2016 (M.Of. nr. 576/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
 • Hotărârea nr. 524/2016 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 866/2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 37/2016 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 167/2015 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here