Monitorul Oficial nr. 57, 58, 59, 60 şi 61 din 19 ianuarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 57 din 19 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 57/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 649/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 21 alin. (6) și art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 58 din 19 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 58/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 479/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) teza întâi și alin. (2) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 776/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAD nr. 7/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 59 din 19 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 59/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 615/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Instrucțiunea MEN nr. 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015;
 • Ordinul MT nr. 1836/2017 pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător;
 • Ordinul MAE nr. 2515/2017 pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2383 (2017);
 • Decizia ANRM nr. 1/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Gușețel 1, județul Bistrița-Năsăud;
 • Ordinul MS nr. 16/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului “N. N. Săveanu” Vidra.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 60 din 19 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 60/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 27/2018 privind eliberarea domnului Marius-Iulian Carabulea, la cerere, din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 85/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Botoșani în Dosarul nr. 9.028/193/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 61 din 19 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 61/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1105/2018 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2018, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale;
 • Decizia ANRM nr. 2/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Vodă, județul Constanța;
 • Ordinul ANCPI nr. 1663/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu;
 • Ordinul ANCPI nr. 1589/2017 pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativteritoriale și nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județele Bihor, Buzău, Călărași și Neamț și abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț și nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 19/2018 privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) și art. 27 din Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, și a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu