19 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 568, 569, 570, 571, 572, 573 din 31 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 568 din 31 iulie 2014 (M.Of. nr. 568/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 382/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi ale art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă
 • Decizia nr. 384/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 228 alin. 6 teza a patra şi art. 245 alin. 1 lit. c^1) din Codul de procedură penală din 1968
 • Decizia nr. 385/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 317/2014 privind stabilirea tarifului pentru prestarea de servicii în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, perceput de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 569 din 31 iulie 2014 (M.Of. nr. 569/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 286/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • Decizia nr. 299/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Decizia nr. 306/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi ale art. 35, precum şi ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 611/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1527/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 601/2013 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 570 din 31 iulie 2014 (M.Of. nr. 570/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 586/2014 privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 316/2014 privind stabilirea taxei percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru efectuarea unor operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase
 • Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 18/2014 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 571 din 31 iulie 2014 (M.Of. nr. 571/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE


DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 335/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • Decizia nr. 350/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 431/2014 privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării unui aparat neconform de tip jammer, model 3G GSM GP-2008D introdus pe piaţa din România de către Societatea OFERTESHOP GROUP – S.R.L.
 • Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 799/2014 privind sancţionarea Societăţii CAROL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare
 • Decizia nr. 800/2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei Societăţii MKB ROMEXTERRA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
 • Decizia nr. 802/2014 privind sancţionarea Societăţii INTERLAND BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 79/2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 572 din 31 iulie 2014 (M.Of. nr. 572/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 411/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.
 • Ordinul nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman
 • Ordinul nr. 1255/2014 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
 • Ordinul nr. 1391/2014 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 573 din 31 iulie 2014 (M.Of. nr. 573/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 293/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 124 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • Decizia nr. 363/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 620/2014 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu