În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 567 din 27 iulie 2016 (M.Of. nr. 567/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 864/2016 privind aprobarea Procedurii de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 568 din 27 iulie 2016 (M.Of. nr. 568/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MCSI nr. 282/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.3.1 – apel 1 “Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secţiunea Big Data”;
 • Ordinul MADR nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”;
 • Ordinul MADR nr. 859/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat “Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020″.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 569 din 27 iulie 2016 (M.Of. nr. 569/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANMCS nr. 388/2016 pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 14 iulie 2016;
 • Ordinul MMAP nr. 1040/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului;
 • Ordinul MECS nr. 3895/2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare;
 • Ordinul MECS nr. 3896/2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare;
 • Ordinul MECS nr. 4422/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Bucureşti.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 570 din 27 iulie 2016 (M.Of. nr. 570/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 253/2016 pentru numirea domnului Adrian Curaj în calitatea de Înalt Reprezentant al prim-ministrului.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 7/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 571 din 27 iulie 2016 (M.Of. nr. 571/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 738/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios;
 • Decretul nr. 739/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 740/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 741/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 601/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.236/2015.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 47/2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here