În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 563 din 17 iulie 2017 (M.Of. nr. 563/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 220/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 • Decizia nr. 319/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 din Codul penal din 1969 și art. 356 din Codul penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 233/2017 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2017;
 • Ordinul nr. 629/900/82/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 564 din 17 iulie 2017 (M.Of. nr. 564/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 367/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, 3, 4, 5, art. 6 alin. (1), art. 7, 8, 10 și 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 444/932/801/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Romfilatelia” – S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A.;
 • Ordinul nr. 790/778/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora;
 • Ordinul ANCPI nr. 922/2017 pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.390/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din județul Sălaj și nr. 56/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Benesat din județul Sălaj;
 • Ordinul ANAF nr. 1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 565 din 17 iulie 2017 (M.Of. nr. 565/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 181/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (2)-(7) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul CNCAN nr. 142/2017 pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de combustibil nuclear.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 45/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Ialomița – Secția civilă în Dosarul nr. 2.446/98/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 566 din 17 iulie 2017 (M.Of. nr. 566/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 302/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 368/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 32/753/363/667/2017 pentru completarea Listei produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății nr. 566/1.445/725/2014.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 48/2017 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 567 din 17 iulie 2017 (M.Of. nr. 567/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 496/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 36/2017 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Curtea de Apel Suceava – Secția I civilă în dosarele nr. 11/40/2016 și nr. 81/40/2016, cu privire la modul de aplicare și interpretare unitară a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. b) raportat la dispozițiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) și art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a lămuri ce se înțelege prin sintagma „venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, (…) din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil” cuprinsă în dispozițiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ce se înțelege prin sintagma „venituri din activități profesionale” cuprinsă în art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din același act normativ.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 568 din 17 iulie 2017 (M.Of. nr. 568/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular;
 • Hotărârea nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 545/2017 privind încetarea calității de consilier onorific al prim-ministrului, acordată domnului Eugen Orlando Teodorovici;
 • Decizia nr. 546/2017 privind numirea doamnei Rozalia-Dana Varga în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here