În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 562 din 26 iulie 2016 (M.Of. nr. 562/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 507/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 563 din 26 iulie 2016 (M.Of. nr. 563/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1043/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 564 din 26 iulie 2016 (M.Of. nr. 564/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 164/2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
 • Decretul nr. 709/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
 • Legea nr. 166/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor;
 • Decretul nr. 711/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”;
 • Hotărârea nr. 508/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 şi la Bucureşti la 15 martie 2016 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005;
 • Hotărârea nr. 513/2016 privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF).

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1383/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BLAROS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 565 din 26 iulie 2016 (M.Of. nr. 565/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 306/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 326/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 1014/2016 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”;
 • Ordinul MFP nr. 1054/2016 pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum şi de stabilire a documentaţiei care însoţeşte cererea;
 • Ordinul MFP nr. 1120/2016 privind aprobarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern;
 • Ordinul MJ nr. 2384/2016 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 566 din 26 iulie 2016 (M.Of. nr. 566/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 317/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 522/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 250/2016 pentru încetarea aplicabilităţii Deciziei prim-ministrului nr. 115/2015 privind constituirea Comitetului interministerial pentru punerea în executare a Deciziei civile nr. 3.237/2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 9.248/2/2010;
 • Decizia nr. 251/2016 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Drăghiea Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 252/2016 privind numirea doamnei Anca Drăgoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1098/2016 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here