În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 559 din 14 iulie 2017 (M.Of. nr. 559/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 167/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării;
 • Decretul nr. 628/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 269/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 490/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dâmbovița de către domnul Pasailă Ciprian Constantin;
 • Hotărârea nr. 491/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dâmbovița de către doamna Mureșan Florina-Ramona.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 541/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Marilena Ion a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;
 • Decizia nr. 542/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor;
 • Decizia nr. 543/2017 pentru numirea domnului Dănuț Sebastian Neculăescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 995/2017 privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 560 din 14 iulie 2017 (M.Of. nr. 560/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 178/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 • Decizia nr. 265/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decizia nr. 301/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 353/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (4) lit. n) și art. 284 alin. (3) și (5) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 1878/2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informații din Buletinul procedurilor de insolvență.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 40/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secția I civilă în Dosarul nr. 7.015/63/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile;
 • Decizia nr. 41/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Botoșani – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept cu privire la următoarele aspecte.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 561 din 14 iulie 2017 (M.Of. nr. 561/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 255/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală cu referire la art. 32 din Codul penal raportat la art. 189 din Codul penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 562 din 14 iulie 2017 (M.Of. nr. 562/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 630/2017 privind acordarea Drapelului de luptă Brigăzii 76 cercetare, supraveghere și recunoaștere;
 • Decretul nr. 631/2017 privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 1 cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie;
 • Decretul nr. 632/2017 privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 2 cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie;
 • Decretul nr. 633/2017 privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 3 cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 267/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, și, în special, a celor ale art. 39 din acest act normativ;
 • Decizia nr. 314/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18^2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 • Decizia nr. 355/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 718 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 483 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 425/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) și (3) din Codul de procedură penală.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 544/2017 pentru stabilirea unor atribuții la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here