11 Decembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 558, 559, 560 şi 561 din 25 iulie 2016: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 558 din 25 iulie 2016 (M.Of. nr. 558/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 379/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;
 • Decizia nr. 383/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor;
 • Decizia nr. 394/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 33/2016 pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 559 din 25 iulie 2016 (M.Of. nr. 559/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice;
 • Decretul nr. 702/2016 pentru promulgarea Legii privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 560 din 25 iulie 2016 (M.Of. nr. 560/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 34/2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 561 din 25 iulie 2016 (M.Of. nr. 561/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
 • Decretul nr. 707/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 497/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Curţii de Conturi în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
 • Hotărârea nr. 498/2016 pentru modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în administrarea Curţii de Conturi.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 863/2016 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărârea din 7 ianuarie 2016 în Cauza Pascoi1 împotriva României (cererile nr. 8.675/06, 60.826/10, 27.616/11, 67.634/11, 74.155/13, 1.152/14, 10.538/14 şi 41.786/14).

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu