În Monitorul Oficial nr. 555 din 2 septembrie 2013 (M.Of.555/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 655/2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 164/2013 al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker;
  • Ordinul nr. 2217/2013 al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
  • Ordinul nr. 2411/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,  pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor“, indicativ CR 0-2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.530/2012;
  • Ordinul nr. 2413/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor“, indicativ CR 1-1-4/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.751/2012;
  • Ordinul nr. 2414/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor“, indicativ CR 1-1-3/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.655/2012.

REPUBLICĂRI

  • Legea nr. 356/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român.

Actele pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here